Списание: Детска почивка

Име на ресурса

Списание: Детска почивка
Подзаглавие: Месечно илюстровано списание
Редактор/Свързани лица: Балтаджиев, Георги Денков;ред.
Чукурлиев, П.;ред.
Начална година: 1909 - 1923
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Либерален клуб
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстровано списание за деца и юноши. Едно от първите списания с многоцветен печат. Съдържа художествено четиво - стихове и разкази, и забавен материал, задачи, ребуси, гатанки и др. Помества илюстрации от художника Ник. Петров. Сътрудничат: Ц. Калчев, Н. Монев, Тр. Симеонов, Драго Попов и др.
Тематика:
№ Иванчев: 1646
Забележки: