Списание: Детски другар

Име на ресурса

Списание: Детски другар
Подзаглавие: Списание
Детски приятел
Редактор/Свързани лица: Доганова, Д. Л.;ред.
Начална година: 1925 - 1932
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Гладстон
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Протестантско методистко списание с илюстрации. Съдържа оригинални и преводни разкази, стихотворения, биографски очерци и популярно четиво
Тематика:
№ Иванчев: 1656
Забележки: Първите три броя преди утвърждаването му от МНП излиза под загл. Детски приятел