История на София

Представени са илюстрованите списания на Софийска община – списание „Сердика“ (1937 г. – 1952 г.) и списание „София“ (1953 г. – 1991 г.). В тях е изследвано историческото развитие, обществения и културния живот на град София. Публикувани са статистически сведения от демографски, стопански и благоустройствен характер.