С 20 лева да купиш: ...

Име на ресурса

С 20 лева да купиш: ...

Автор:

Петров, Б.

Подзаглавие:

[Гатанка]

Година на издаване:

1933

Страница:

4

Език:

бълг.

Забележка:

Задачи:

Ключови думи, тематика и географски понятия:

математическа задача,
логически игри, творби на деца,

Цитат

“С 20 лева да купиш: ...,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13563

Изходни формати