На кой цар е най-голяма короната?

Име на ресурса

На кой цар е най-голяма короната?

Автор:

Йосифова, Сузи

Подзаглавие:

[Гатанка]

Година на издаване:

1933

Страница:

4

Език:

бълг.

Забележка:

Задачи:

Ключови думи, тематика и географски понятия:

гатанки, творби на деца,

Цитат

“На кой цар е най-голяма короната?,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13564

Изходни формати