Иван и Стефчо имат няколко ореха ...

Име на ресурса

Иван и Стефчо имат няколко ореха ...

Автор:

Антонов, Никола Василев

Подзаглавие:

[Логическа игра]

Година на издаване:

1933

Страница:

4

Език:

бълг.

Забележка:

Задачи

Ключови думи, тематика и географски понятия:

математическа задача,
логически игри, творби на деца,

Цитат

“Иван и Стефчо имат няколко ореха ...,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13566

Изходни формати