Крачун и Малчо във затвора затворени ...

Име на ресурса

Крачун и Малчо във затвора затворени ...

Автор:

Казанлъшев, Николай

Подзаглавие:

[Гатанка]

Година на издаване:

1933

Страница:

4

Език:

бълг.

Забележка:

Задачи:

Ключови думи, тематика и географски понятия:

гатанки, творби на деца,

Цитат

“Крачун и Малчо във затвора затворени ...,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13565

Изходни формати