Майчин труд

Име на ресурса

Майчин труд

Автор:

Георгиева, Вера

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

майка,
Мошино, с. гр. Перник,
семейство, деца, творби на деца,

Цитат

“Майчин труд,” Дигитална платформа, достъпна от 24 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13572

Изходни формати