България

Име на ресурса

България

Автор:

Мавров, Дим.

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България, Перник, гр.
родина, творби на деца,

Цитат

“България,” Дигитална платформа, достъпна от 24 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13573

Изходни формати