Последна минута

Име на ресурса

Последна минута

Автор:

Велева, Пенка Младенова

Подзаглавие:

[Исторически разказ]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

турско робство,
Перник, гр. София,
история на България, исторически личности, български, творби на деца,

Цитат

“Последна минута,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13587

Изходни формати