Зимата си отива

Име на ресурса

Зимата си отива

Автор:

Лозанова, Софийка

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

зима,
Батановци, гр.
сезони, творби на деца,

Цитат

“Зимата си отива,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13588

Изходни формати