Зимата си отива

Име на ресурса

Зимата си отива

Автор:

Лозанова, Софийка

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Страница:

3

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

зима,
Батановци, гр.
сезони, творби на деца,

Цитат

“Зимата си отива,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13588

Изходни формати