Велика България

Име на ресурса

Велика България

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Страница:

4

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

родолюбие,
България,
история на България, родина,

Цитат

“Велика България,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13591

Изходни формати