Книгата

Име на ресурса

Книгата

Автор:

Стаменов, Любомир

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

Страница:

4

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

учение,
Перник, гр.
книги, четене, поучителни четива, творби на деца,

Цитат

“Книгата,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13592

Изходни формати