Ний

Име на ресурса

Ний

Автор:

Асенов, Михаил

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Страница:

4

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

родолюбие,
България,
творби на деца, стихотворения за деца, родина,

Цитат

“Ний,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13594

Изходни формати