Ний

Име на ресурса

Ний

Автор:

Асенов, Михаил

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

родолюбие,
България,
творби на деца, стихотворения за деца, родина,

Цитат

“Ний,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13594

Изходни формати