Охрид

Име на ресурса

Охрид

Автор:

Христов, Димитър К.

Подзаглавие:

[Статия]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Охрид, гр. Македония,
градове, македонски, история на България,

Цитат

“Охрид,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13595

Изходни формати