Христос възкръсна!

Име на ресурса

Христос възкръсна!

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1908

Страница:

3

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Възкресение,
стихотворения, религиозни,

Цитат

“Христос възкръсна!,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13604

Изходни формати