Дядо Славейков

Име на ресурса

Дядо Славейков

Подзаглавие:

Биографичен очерк

Година на издаване:

1908

Страница:

4-6

Имена, за които става дума:

Славейков, Петко Рачов

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

писатели, български,

Цитат

“Дядо Славейков,” Дигитална платформа, достъпна от 4 март 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13605

Изходни формати