Хубава ми си...

Име на ресурса

Хубава ми си...

Автор:

Кунев, Трифон

Подзаглавие:

Народни песни

Година на издаване:

1908

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

песни, народни,

Цитат

“Хубава ми си...,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13608

Изходни формати