Добрата домакиня

Име на ресурса

Добрата домакиня

Автор:

Копее, Фр.

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1908

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

фр.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази за семейството,

Цитат

“Добрата домакиня,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13607

Изходни формати