Христо Ботев

Име на ресурса

Христо Ботев

Подзаглавие:

Биографичен очерк

Година на издаване:

1908

Брой/кн.

5

Страница:

Имена, за които става дума:

Ботев, Христо

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

писатели, български,

Цитат

“Христо Ботев,” Дигитална платформа, достъпна от 20 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13610

Изходни формати