Доде Гергьовден

Име на ресурса

Доде Гергьовден

Автор:

Кунев, Трифон

Подзаглавие:

Народна песен

Година на издаване:

1908

Брой/кн.

5

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

песни, народни,

Цитат

“Доде Гергьовден,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13611

Изходни формати