Проповедта на поп Дузак

Име на ресурса

Проповедта на поп Дузак

Автор:

Декло, Пол

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1908

Страница:

7-11

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

разкази, религиозни,

Цитат

“Проповедта на поп Дузак,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13612

Изходни формати