Българското княжество

Име на ресурса

Българското княжество

Автор: Иречек, Константин Йосиф
Авторска отговорност: Константин Иречек ; Прев. [от чеш.] Г. Бенев
Издателство: Книгопечатница на Янко С. Ковачев;Пловдив
Година на издаване: 1878
Страници: 86
Сигнатура: 949.72/И88Кб
Форматна сигнатура: VI5811
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: България-история
УДК: 949.72.051

Цитат

“Българското княжество,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15843

Изходни формати