Първа българско-френска грамматика

Име на ресурса

Първа българско-френска грамматика

Автор: Берон, Васил Хаджистоянов
Подзаглавни данни: С едно изложение за българско-то правописание
Авторска отговорност: Съчинена от Василя Х. Стоянова-Берон
Издателство: в печятницата на Йосифа Романова и съдруж.;Букурещ
Година на издаване: 1859
Страници: XVI, 176, IV
Сигнатура: 808.67/Б40Вп
Форматна сигнатура: 277419
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Български език-граматика; Френски език-граматика
УДК: 808.67-5; 804.0-5

Цитат

“Първа българско-френска грамматика,” Дигитална платформа, достъпна от 24 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15844

Изходни формати