Партиите в България

Име на ресурса

Партиите в България

Автор: Цанов, Андрей
Подзаглавни данни: Напомняние на някои уроци из народната ни история и посочвание няколко вредителни пороци
Авторска отговорност: А. С. Цанов
Издателство: Б. изд.;София
Година на издаване: 1887
Страници: 32 с.
Сигнатура: 329(497.2)/Ц18Ап
Форматна сигнатура: 277826
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Политически партии-България; България-история, нова
УДК: 329(497.2); 949.72.051

Цитат

“Партиите в България,” Дигитална платформа, достъпна от 18 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15845

Изходни формати