Поглед връх произхождането на блъгарский народ и началото на блъгарската история от М. Дринова

Име на ресурса

Поглед връх произхождането на блъгарский народ и началото на блъгарската история от М. Дринова

Автор: Дринов, Марин Стоянов
Издателство: Книгопечатница Л. Соммерова;Вiена
Година на издаване: 1869
Страници: VIII, 100
Сигнатура: 949.72/Д89Ми
Форматна сигнатура: 293189
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: България-история
УДК: 949.72
Забележки: Подв. с Исторически преглед на българска-та църква от само-то й начало и до днес / Марин Дринова. - На загл. стр. Намиря са за продан в Книжярница-та на Хр. Г. Данови С-ie в Пловдив, Русчюк, Велес. - Загл. на стар правопис: Поглед врьхъ произхожданье-то на блъгарскiи народ и начало-то на блъгарска-та историiя

Цитат

“Поглед връх произхождането на блъгарский народ и началото на блъгарската история от М. Дринова,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15847

Изходни формати

Social Bookmarking