Исторически преглед на българската църква от самото й начало и до днес

Име на ресурса

Исторически преглед на българската църква от самото й начало и до днес

Автор: Дринов, Марин Стоянов
Авторска отговорност: Марин Дринова
Издателство: Книгопечатница Л. Соммерова;Вiена
Година на издаване: 1869
Страници: VIII, 188 с.
Сигнатура: 949.72/Д89Ми
Форматна сигнатура: 293189
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Българска православна църква-история
УДК: 281.962(091)
Забележки: Подв. към Поглед врьхъ произхожданье-то на блъгарскiи народ и начало-то на блъгарска-та историiя / М. Дринова.

Цитат

“Исторически преглед на българската църква от самото й начало и до днес,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15848

Изходни формати