Българска история

Име на ресурса

Българска история

Автор: Нейчев, Полихрон Н.
Подзаглавни данни: За средните у-ща
Авторска отговорност: Полихрон Н. Нейчев
Издателство: печатница Иван Г. Говедаров и С-ie;София
Година на издаване: 1900
Поредност: 2. попр. изд
Страници: VI, 168
Сигнатура: 949.72/Н49Пб
Форматна сигнатура: 329122
Държател: Столична библиотека
УДК: 949.72(075.3)
Сбирка „Константин Стоилов”


Цитат

“Българска история,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15884

Изходни формати