Материали по изучаването на Македония

Име на ресурса

Материали по изучаването на Македония

Автор: Петров, Гьорче
Авторска отговорност: Гьорче Петров
Издателство: Б. изд.;София
Година на издаване: 1896
Страници: V, 734, V с.
Сигнатура: 914/П47Гм
Форматна сигнатура: 288669
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: География-Македония
УДК: 914.971.7
Забележки: В кн. авт. неозначен.
Сбирка „Константин Стоилов”

Цитат

“Материали по изучаването на Македония,” Дигитална платформа, достъпна от 23 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15885

Изходни формати