Македония сърбска или е българска страна?

Име на ресурса

Македония сърбска или е българска страна?

Автор: Маринов, Димитър
Подзаглавни данни: Братска разправия
Авторска отговорност: Димитър Маринов
Издателство: печатница Просвещение;София
Година на издаване: 1898
Страници: 60
Сигнатура: 949.72.051/М-31Дм
Форматна сигнатура: 315923
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: България-история, нова; Македонски въпрос; Македония-история
УДК: 949.72.051.2; 949.717
Забележки: Автогр. на авт. - Пълното име на авт. Димитър Маринов Бонев
Сбирка „Константин Стоилов”

Цитат

“Македония сърбска или е българска страна?,” Дигитална платформа, достъпна от 23 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15889

Изходни формати