Спомени за първата българска княгиня Мария Луиза

Име на ресурса

Спомени за първата българска княгиня Мария Луиза

Автор: Попов, х. Михаил Николов
Авторска отговорност: Наредил М. Н. П
Издателство: Придворна книж. Ив. Б. Касъров;София
Година на издаване: 1899
Страници: 28
Сигнатура: 949.72.051(092)/П76Мс
Форматна сигнатура: 315925
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: България-история, нова
УДК: 949.72.051(092)(093.3); 92 Мария Луиза Бурбонска, княгиня бълг.
Забележки: В ккн. авт. отбелязан с инициали М. Н. П. - Прит. на в. Нов отзив, 1899, бр. 114 от 28 ян.
Сбирка „Константин Стоилов”

Цитат

“Спомени за първата българска княгиня Мария Луиза,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15890

Изходни формати

Social Bookmarking