Протоколитe на Берлинский конгрес

Име на ресурса

Протоколитe на Берлинский конгрес

Авторска отговорност: Прев. Т. Икономов
Издателство: изд. прев.;София
Година на издаване:1885
Страници: VII, 246 с.
Сигнатура: 949.72.043/П92
Форматна сигнатура: V3945
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Берлински договор, 1878
УДК: 949.72.043
Забележки: Пълното име на прев. Тодор Икономов.
Сбирка „Константин Стоилов”

Цитат

“Протоколитe на Берлинский конгрес,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15891

Изходни формати

Social Bookmarking