Синодик царя Борила

Име на ресурса

Синодик царя Борила

Автор: Попруженко, Михаил Георгиевич
Подзаглавни данни: Докладвано в Истор.-филол. клон на БАН на 21. окт. 1926 г.
Авторска отговорност: Михаил Г. Попруженко
Издателство: БАН;София
Година на издаване: 1928
Страници: 96
Сигнатура: 930(497.2)/П77Мс
Форматна сигнатура: IV163
Серия: Български старини
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Палеография-България
УДК: 930.27(497.2)

Цитат

“Синодик царя Борила,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15898

Изходни формати

Social Bookmarking