Кратка история на българската черкова

Име на ресурса

Кратка история на българската черкова

Автор: Карапетров, Петър Пантелеев
Авторска отговорност: П. П. К-ров
Издателство: Без изд.;Средец
Година на издаване: 1894
Страници: 4, 167 с.
Сигнатура: 281.962(091)/К-35Пк
Форматна сигнатура: 277026
Държател: Столична библиотека
Предметна рубрика: Православна църква-България-история
УДК: 281.962(091)
Забележки: Безпл. добавка на в. Селянин за абонатите му през IХ г. 1894 г..
Сбирка „Константин Стоилов”

Цитат

“Кратка история на българската черкова,” Дигитална платформа, достъпна от 4 октомври 2023 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15899

Изходни формати

Social Bookmarking