Първият санитарен самолет на българския младежки червен кръст

Име на ресурса

Първият санитарен самолет на българския младежки червен кръст

Заглавие:

Първият санитарен самолет на българския младежки червен кръст

Година на издаване:

1938-1939

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Първият санитарен самолет на българския младежки червен кръст,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/162

Изходни формати