Българският младежки червен кръст

Име на ресурса

Българският младежки червен кръст

Заглавие:

Българският младежки червен кръст

Година на издаване:

1938-1939

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Българският младежки червен кръст,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/163

Изходни формати