Министерството на народното просвещение подкрепя енергично Млад. червен кръст

Име на ресурса

Министерството на народното просвещение подкрепя енергично Млад. червен кръст

Заглавие:

Министерството на народното просвещение подкрепя енергично Млад. червен кръст

Година на издаване:

1938-1939

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Министерството на народното просвещение подкрепя енергично Млад. червен кръст,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/164

Изходни формати