Божият ратай

Име на ресурса

Божият ратай

Автор:

Каралийчев, Ангел Иванов

Подзаглавие:

Старогерманска приказка

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки, религиозни,

Цитат

“Божият ратай,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16681

Изходни формати