Дядовата Янкова приказка

Име на ресурса

Дядовата Янкова приказка

Автор:

Габе, Дора

Подзаглавие:

Из повестта "Малкият добруджанец"

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

приказки, битови,

Цитат

“Дядовата Янкова приказка,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16684

Изходни формати