Из живота на детските православни християнски дружества

Име на ресурса

Из живота на детските православни християнски дружества

Подзаглавие:

Снимки

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Русе, гр.,
дружества, религиозни, дружества, младежки,

Цитат

“Из живота на детските православни християнски дружества,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16687

Изходни формати