Благочестието е за всичко полезно

Име на ресурса

Благочестието е за всичко полезно

Подзаглавие:

Анекдот

Година на издаване:

1940-1941

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

анекдоти,

Цитат

“Благочестието е за всичко полезно,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16690

Изходни формати