Нашият котак

Име на ресурса

Нашият котак

Автор:

Попбакалов, Георги

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1941-1942

Брой/кн.

8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стихотворения за деца,

Цитат

“Нашият котак,” Дигитална платформа, достъпна от 13 юли 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/16808

Изходни формати