Смок свири на върба

Име на ресурса

Смок свири на върба

Подзаглавие:

Народна песен

Година на издаване:

1926-1927

Брой/кн.

7-8

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Детски отделВесела страничка

Ключови думи, тематика и географски понятия:

песни, народни,

Цитат

“Смок свири на върба,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17009

Изходни формати