Ако детските градини биха дали на децата само радост и нищо повече...

Име на ресурса

Ако детските градини биха дали на децата само радост и нищо повече...

Автор:

Хол, Стенли

Подзаглавие:

[Сентенция]

Година на издаване:

1926-1927

Брой/кн.

7-8

Страница:

с. 32

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Детски отдел

Ключови думи, тематика и географски понятия:

сентенции,

Цитат

“Ако детските градини биха дали на децата само радост и нищо повече...,” Дигитална платформа, достъпна от 24 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17010

Изходни формати