Педагогия на “Детската градина”

Име на ресурса

Педагогия на “Детската градина”

Автор:

Хол, Стенли

Подзаглавие:

[Част от книга]

Авторска отговорност:

Фрьобел, Фридрих;

Година на издаване:

1928

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

В началото на материала са поместени кратки уводни думи за автора и трудовете му. Хол смята, че “цивилизованият свят” ограничава свободното психическо и физическо развитие на детето, отдалечавайки го от “майката природа”

Ключови думи, тематика и географски понятия:

САЩ, Европа,
възпитание, предучилищно, педагози, германски, психология,

Цитат

“Педагогия на “Детската градина”,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17011

Изходни формати