Сбогом, птички

Име на ресурса

Сбогом, птички

Автор:

Атанасов, Г.

Подзаглавие:

Корица

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

рисунка, птичка,

Цитат

“Сбогом, птички,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17063

Изходни формати