Нашият стомах

Име на ресурса

Нашият стомах

Подзаглавие:

Статия

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

2

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

стомах,
здравна просвета,

Цитат

“Нашият стомах,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17067

Изходни формати