Весела игра

Име на ресурса

Весела игра

Автор:

Симеонов, Трайко

Подзаглавие:

Стихотворение

Авторска отговорност:

Бешков, Илия;худож.

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

куче, дете, сняг,
стихотворения за деца,

Цитат

“Весела игра,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17085

Изходни формати