Мартенска песен

Име на ресурса

Мартенска песен

Автор:

Душков, Атанас Гаврилов

Подзаглавие:

Стихотворение

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

5

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пролет,
стихотворения за природата,

Цитат

“Мартенска песен,” Дигитална платформа, достъпна от 20 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17093

Изходни формати