Как автомобилът се учил да върви

Име на ресурса

Как автомобилът се учил да върви

Подзаглавие:

Научно-популярен очерк

Година на издаване:

1935-1936

Брой/кн.

5

Страница:

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

научнопопулярни четива, автомобили, история,

Цитат

“Как автомобилът се учил да върви,” Дигитална платформа, достъпна от 20 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/17096

Изходни формати